Garantie en veiligheid

voigt travel waarborgorganisaties

Voigt Travel biedt zekerheid

Voigt Travel biedt zekerheid en daarom zijn wij aangesloten bij de volgende waarborgorganisaties:

  • ANVR
  • SGR
  • Calamiteitenfonds

en ondersteunen wij:

  • Duurzaam Toerisme

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Voigt Travel (KvK 33221885) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en Deel B -Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van de toepasselijke ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en Deel B -Boekingsvoorwaarden) en overige informatie. Voor meer informatie, zie www.anvr.nl.
 

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Voigt Travel (KvK 33221885) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan is verzekerd zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Alle informatie is te verkrijgen op www.sgr.nl.
 

Calamiteitenfonds

Voigt Travel (KvK 33221885) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Zie ook www.calamiteitenfonds.nl
 

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan de volgende generatie(s) aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden.

De ANVR en Voigt Travel voelen zich hierbij betrokken en zetten zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo heeft Voigt Travel een speciaal opgeleide coördinator DTO aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook is er een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe Voigt Travel nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaat.

Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel.